Stöd

Insamlingsstiftelsen

Chickas Minnesfond

Organisationsnummer 802480-4810

Plusgiro 90 06 36-2

Bankgiro: 900-6362

Swish: 123 900 63 62

Stöd insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

 

En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla!

Din medkänsla och din insats kan göra skillnad – skillnad mellan liv och död.

 

Plusgiro - 90 06 36-2

Bankgiro - 900-6362

Swish - 123 900 63 62

 

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att hjälpa djur att få veterinärvård när en ägare hamnat i ekonomiska svårigheter eller när en ägare saknas. Med hjälp av pengar från Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond kan många sjuka och skadade djur få vård, bli friska och få ett fortsatt liv.

 

Insamlingsstiftelsen Chickas minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt. Det ger dem livet tillbaka.

 

Du kan hjälpa stiftelsen genom en gåva eller genom att komma ihåg Chickas Minnefond i ditt testamente. Genom att ge en gåva och/eller skriva in Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond i ditt testamente lever ditt personliga engagemang vidare och räddar liv. Det är ett fantastiskt sätt att vara med och hjälpa att utsatta djur får vård och behandling, när deras liv är bräckligt. Din hjälp räddar liv!

 

Stiftelsen tackar er varmt för alla gåvor och donationer som gör hjälpen möjlig. Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av länsstyrelsen, auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Vill du bli de skadade och sjuka familjedjurens beskyddare – stöd stiftelsen – hjälp stiftelsen hjälpa!

 

Gåvor

Gåvor kan komma i olika former.

 

Engångsgåva – enbart för att du vill stödja verksamheten och hjälpa djur. Alla gåvor är välkomna, liten som stor.

 

Egna insamlingar – Djur är individer med rätt att få behandling vid skada och sjukdom. Stiftelsen ska bidra till att fler djur får denna möjlighet. Men för det ska vara möjligt behöver stiftelsen din hjälp och ditt bistånd.

Du kan starta en egen insamling på Facebook till Insamlingsstiftelsens hjälp åt djur! Det är ett fantastiskt sätt att vara med och hjälpa att utsatta djur får vård och behandling, då deras liv är bräckligt. Din hjälp räddar liv!

 

Minnesgåva - i stunder av sorg kan du hedra minnet av en närstående eller kär vän.

 

Gratulationsgåva - uppvakta dina nära och kära på deras högtidsdagar.

 

Fadder - Bli fadder och ge en regelbunden gåva varje månad.

 

Testamente

Ditt testamente kan hjälpa djuren. Genom att komma ihåg Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond i ditt testamente gör du en stor insats med att hjälpa sjuka och skadade djur. Testamente är en handling där du talar om vad som ska hända med dina ägodelar när du vandrar till andra sidan. Ett testamente behöver uppfylla några formella krav för att vara giltigt. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och din namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Det är angeläget att namnet "Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond" med organisationsnummer 802480-4810 framgår i texten.

 

Företag

Företagsgåva - ditt företag kan ge hjälp och göra skillnad

 

Samarbeten

Samarbeta med stiftelsen med medel eller tjänster. Samarbeten finns i många olika varianter. Stiftelsen vill hitta samarbeten med gemensamma värdringar och mål för djurens bästa, som också kan stärka varandra. Stiftelsen söker kontakt med verksamheter med samma värderingar som kan öka stiftelsens intäkter för att hjälpa djur.

 

Observera att det genom nya rutiner på banker, inte rapporteras avsändare av gåvor till mottagaren, utan bara vad som står i meddelanderutan framgår. Det är därför mycket viktigt att inte bara information om gåvan, utan också givarens namn och eventuella kontaktuppgifter klart framgår från informationen i meddelanderutan.