Bakgrund – vem var Chicka?

Chicka var en airedaleterrier som levde hela sitt liv tillsammans med mig i vår familj. Hon blev nästan 15 år gammal då hon fick sluta sitt liv av åldersskäl.

Tillsammans var vi verksamma inom djurskyddsrörelsen för att hjälpa andra djur och sprida information och bilda opinion för bättre skydd åt djuren. Hon deltog i årsmöten, demonstrationer, öppet hus, marknader, loppisförsäljning, föredrag, broschyrutdelning och mängder av annan verksamhet. Hon levde ett aktivt liv och var en fullvärdig familjemedlem där hennes behov hade fokus.

Chicka fick från tidig ålder en god miljöträning och blev social med både människor, hundar och andra djurslag. Under sitt liv fick hon agera ”barnvakt” och ”mamma” åt diverse omhändertagna djur såsom kattungar, igelkottar, övergivna kaniner. Hon fick också agera hjälpare åt Hundomplaceringsverksamheten i Kalmars omhändertagna hundar.

Hundomplaceringsverksamheten tog hand om, rehabiliterade och omplacerade hundar som var omhändertagna av myndigheter för vanvård. Men även hundar som behövde nytt hem av familjekriser eller hundar som den egna familjen ”tröttat på”, fick hjälp inom verksamheten. Med sin stora erfarenhet av umgänge med många andra hundar som gav Chicka ett tydligt kroppsspråk, kunde hon med säkerhet kommunicera med mindre säkra hundar och hjälpa dem på traven i olika situationer.

Som en sorgereaktion efter förlusten av henne ville jag göra något värdefullt och minnesrikt. Så till hennes minne startade jag en fond 1994 som fick namnet Chickas Minnesfond, till stöd för veterinära djurskyddsinsatser i Sverige.

Detta var innan datorernas inträde och jag visste inte vilka vägar som fanns att gå för att bilda en minnesfond. Så jag tog upp en diskussion med dåvarande förbundsstyrelse inom den djurskyddsorganisation som jag då var anställd i. Jag bad att få lägga in verksamheten under organisationens tak för att få en tyngd och kontroll av all verksamhet. Förslaget mottogs mycket positivt och organisationens styrelse beslöt att stå värd för verksamheten. Organisationen fick redan på den tiden många hjälpansökningar på familjedjur som var i behov av veterinärhjälp – det gällde både upphittade djur och egna familjedjur man inte kunde betala för när de var sjuka eller skadade. Alla sådana ansökningar handlades av dåvarande förbundsstyrelse och tog mycket tid i anspråk – och bakom varje ansökan stod en förtvivlad människa.

Den dåvarande ekonomiskt ansvariga ordnade det praktiska med ”eget” plusgiro och kontrollerade med ansvarig myndighet att det namnet fick användas. En policy skrevs och godkändes av förbundsstyrelsen. Under ett antal år avsatte förbundsstyrelsen pengar till fonden. Men så småningom kom det in gåvor från välvilliga gåvogivare som kunde bekosta hjälp åt andra djur och fonden blev självförsörjande.

Så fortgick det i 22 år och jag hade i min tjänst att handlägga fondens alla ansökningar och söka gåvogivare. Chickas Minnesfond fick så småningom ett eget 90-konto och blev granskad av Svensk Insamlingskontroll. Men så kom det till en definitiv brytpunkt mellan mig och organisationen 2016.

Efter en viss tid karens fattade jag beslut om att Chickas Minnesfond behövdes även fortsättningsvis för att göra nytta och hjälpa djur. På sensommaren 2017 påbörjades därför arbetet med att bilda en fristående stiftelse under länsstyrelsens kontroll.

Den 20 december 2017 bedömer länsstyrelsen att Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond har bildats i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen. De beslutar att registrera Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond i stiftelseregistret och Chickas Minnesfond tilldelas ett organisationsnummer.

På sommaren 2018 blir också Insamlingsstiftelsen godkänd av Svensk Insamlingskontroll och tilldelas ett 90-konto.

Syftet och ändamålet är detsamma som tidigare men verksamheten är nu helt fristående och har ingen anknytning till tidigare organisation. Chickas Minnesfond har till syfte och ändamål att samla in medel för att lämna ekonomiskt stöd till hjälp åt familjedjur i behov av veterinärvård och behandling.  

Chicka avled 1993 men hennes minne lever kvar och med sin fond kan hon hjälpa andra djur i behov av veterinärvård. Hon är min första ”egna” hund så hon fick namnge fonden. Men med henne finns de andra djuren som funnits i min familj i ljust minne bevarade. Hundarna Sickan, Träff, Knall, King, Sampe, Tiffany, Maja, Gissa, Max och älskade Titta som avled den 9 februari 2018. Men också de före detta hemlösa katterna Kryddan, Fisen, Syster och Cocos.

I vår familj finns nu westisarna Gilla och Allan.

Kalmar 2018
Siw Ågren, Chickas matte
Stiftare och ordförande

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.