Till minne av Chicka

En livlina för utsatta djur

Vi tänker fortsätta att rädda liv och vi behöver din hjälp.

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att hjälpa djur att få veterinärvård när en ägare hamnat i ekonomiska svårigheter eller när en ägare saknas.
Med hjälp av pengar från Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond kan många sjuka och skadade djur få vård, bli friska och få ett fortsatt liv.

Vill du bli de skadade och sjuka familjedjurens beskyddare?

Du kan hjälpa stiftelsen genom att lämna en gåva eller genom att komma ihåg Chickas Minnefond i ditt testamente. Genom att ge en gåva och/eller skriva in Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond i ditt testamente lever ditt personliga engagemang vidare och räddar liv. 

Behöver du ekonomisk hjälp med veterinärvård?

Chickas Minnesfond har till syfte att samla in pengar till veterinärvård åt familjedjur. Stöd kan ges till ekonomiskt utsatta djurägare och till privatpersoner med upphittade hemlösa djur.

Gåvor till Chickas Minnesfond räddar liv.

En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla!
Din medkänsla och din insats kan göra skillnad – skillnad mellan liv och död.

Organisationsnummer 802480-4810
Plusgiro 90 06 36-2
Bankgiro: 900-6362
Swish: 123 900 63 62

Historien om Chicka!

Chicka var en airedaleterrier som levde hela sitt liv tillsammans med mig i vår familj. Hon blev nästan 15 år gammal då hon fick sluta sitt liv av åldersskäl. Tillsammans var vi verksamma inom djurskyddsrörelsen för att hjälpa andra djur och sprida information och bilda opinion för bättre skydd åt djuren. Hon deltog i årsmöten, demonstrationer, öppet hus, marknader, loppisförsäljning, föredrag, broschyrutdelning och mängder av annan verksamhet. Hon levde ett aktivt liv och var en fullvärdig familjemedlem där hennes behov hade fokus.

Samarbetspartners

Med stolthet och tacksamhet presenteras här
våra samarbetspartners.

Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse

2008 startade Willy och Berit Heyman en djurskyddsstiftelse som ger ekonomiskt stöd till skydd av alla slags djur, vilda såväl som tama.
Chickas Minnesfond är mycket tacksam för stöd och samarbete med Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse.

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.