Samarbeten

Samarbeten

Vill din verksamhet samarbeta med stiftelsen, med medel eller tjänster. Samarbeten finns i många olika varianter. Stiftelsen vill hitta samarbetspartners med gemensamma värderingar och mål för djurens bästa, som också kan stärka varandra.

Kontakta oss på e-post: info@chickasminnesfond.se  eller telefon: 0733-765631 för vidare diskussion.

Naturligtvis syns våra samarbetspartners på stiftelsens hemsida.

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.