Företagssamarbeten

Företag

Vill ditt företag vara med och göra skillnad för djuren?
Stiftelsen arbetar för ekonomiskt bistånd till djur som är sjuka och skadade och behöver veterinära insatser.
Mer er företagsgåva kan Chickas Minnesfond hjälpa fler djur att komma till veterinär för undersökning, vård och behandling.

För mer information kring hur ditt företag kan bidra, kontakta oss på telefon: 0733-765631 eller via e-post: info@chickasminnesfond.se

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.