Stöd stiftelsen

Din gåva bidrar till att rädda liv genom hjälp till veterinärvård åt familjedjur som är skadade och sjuka. 

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att hjälpa djur att få veterinärvård när en ägare hamnat i ekonomiska svårigheter eller när en ägare saknas. Med hjälp av pengar från Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond kan många sjuka och skadade djur få vård, bli friska och få ett fortsatt liv.

Insamlingsstiftelsen Chickas minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt. Det ger dem livet tillbaka. 

Plusgiro 90 06 36-2
Bankgiro: 900-6362

Skänk en gåva via swish. Vårt Swishnummer: 123 900 63 62.
Gör så här:
1. Ange numret 123 900 63 62 som mottagare.
2. Fyll i valfritt belopp.
3. Skriv aktuell information i meddelanderutan.
4.  Välj ”Betala”.
Du signerar med din säkerhetskod och sedan förs gåvan direkt över till Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond.

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av länsstyrelsen, auktoriserad revisor samt följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konton. Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Observera att det genom nya rutiner på banker, inte rapporteras avsändare av gåvor till mottagaren, utan bara vad som står i meddelanderutan framgår. Det är därför mycket viktigt att inte bara information om gåvan, utan också givarens namn och eventuella kontaktuppgifter samt övriga önskningar, klart framgår från informationen i meddelanderutan..

Stiftelse riktar ett djupt och innerligt tack för gåvan/donationen.
Önskas bekräftelse så ber vi om dina kontaktuppgifter såsom namn och e-postadress.

Önskar du komma i kontakt med stiftelsen når du oss på info@chickasminnesfond.se

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.