Gåva genom testamente

Kort om testamente

För att stiftelsen ska kunna hjälpa djur att få behandling vid skada och sjukdom behöver stiftelsen stöd genom gåvor, legat och donationer. En möjlighet att stödja stiftelsens verksamhet är genom att skriva ett testamente.

Den som vill skriva ett testamente måste tänka på att testamentet ska vara skriftligt, daterat, egenhändigt underskrivet och bevittnat av två personer som bestyrker testamentet. Vittnena måste vara samtidigt närvarande och känna till att det är ett testamente som de bevittnar. Det görs via en så kallad vittnesmening som klart och tydligt visar att de har förstått att det är ett testamente som de bevittnar. Däremot behöver vittnena inte veta något om innehållet i testamentet.
För donation till Chickas Minnesfond är det angeläget att namnet ”Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond” med organisationsnummer 802480-4810 framgår i texten.

Den som bevittnar ett testamente ska ha fyllt 15 år, vara vid sina sinnens fulla bruk och får inte ha några egna intressen i testamentet. Vittnet får heller inte vara make, maka eller närmaste släkting till den som skriver testamentet.

Även om det inte är särskilt komplicerat att skriva ett testamente rekommenderar vi dig som funderar på att skriva ett testamente att kontakta en jurist eller någon annan som har erfarenhet av testamenten. Det är viktigt att det blir riktigt utformat och att innehållet blir precis som du vill ha det. Om du har frågor kring testamenten, men är osäker på vem du ska vända dig till, hjälper vi gärna till. Kontakta oss i så fall på e-post: info@chickasminnesfond.se eller via telefon0733-765631 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.