Kontakt

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss på Chickas Minnesfond når ni oss lättast på:

Telefon: 073-376 56 31

E-post: info@chickasminnesfond.se

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.