Stöd stiftelsen

Stöd insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla! Din medkänsla och din insats kan göra skillnad – skillnad mellan liv och död.

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att hjälpa familjedjur att få veterinärvård när en ägare hamnat i ekonomiska svårigheter eller när en ägare saknas. Med hjälp av pengar från Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond kan många sjuka och skadade djur få vård, bli friska och få ett fortsatt liv.

Bankgiro: 900-6362
Plusgiro: 90 06 36-2
Swish: 123 900 63 62

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt. Det ger dem livet tillbaka.

Du kan hjälpa stiftelsen genom en gåva eller genom att komma ihåg Chickas Minnefond i ditt testamente. Genom att ge en gåva och/eller skriva in Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond i ditt testamente lever ditt personliga engagemang vidare och räddar liv. Det är ett fantastiskt sätt att vara med och hjälpa att utsatta djur får vård och behandling, när deras liv är bräckligt. Din hjälp räddar liv!

Stiftelsen tackar er varmt för alla gåvor och donationer som gör hjälpen möjlig. Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av länsstyrelsen, auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Vill du bli de skadade och sjuka familjedjurens beskyddare – stöd stiftelsen – hjälp stiftelsen hjälpa!

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.